Harry  HOUDINI

Weisz Ehrich alias Harry Houdini. Mevrouw Harry Houdini, geboren Wilhelmina Beatrice Rahner.

Houdini challenge.Biografie:

Geboren: 24 maart 1874 (Budapest - Hongarije)
Als: Weisz Erik
Overleden: 31 oktober 1926 (Detroit - USA)

De 'Grootste goochelaar ter Wereld', acteur, luchtvaartpionier.

Harry Houdini, pseudoniem van Erik Weisz, later Ehrich Weiss of Harry Weiss, Amerikaans goochelaar van Hongaarse afkomst, was de derde van vijf kinderen. Wanneer hij ongeveer vijf jaar oud was emigreerde zijn vader, Rabbi Dr. Weiss Mayer Samuel, naar Appleton, Wisconsin, in de Verenigde Staten, waar deze de eerste Rabbi werd van de "Zion Reform Jewish Congregation". Bij hun aankomst in de Verenigde Staten rond 1878, was hun naam door de immigratiediensten gewijzigd geworden van Weisz in Weiss.
De toekomstige 'Genius van de ontsnapping die doet schrikken en verbazen' liep van huis weg toen hij twaalf jaar oud was. Later vertelde hij bij een interview voor een tijdschrift: "De grootste ontsnapping die ik ooit deed gebeurde op de dag dat ik Appeleton, Wisconsin, verliet". Zijn vader overleed op 5 oktober 1892, maar met zijn moeder, Cecilia Steiner Weiss, bleef hij een goede band onderhouden. Wanneer hij vijftien was las hij een autobiografie van de Franse goochelaar Jean Eugène Robert-Houdin. Dit veranderde voorgoed zijn leven; hij wou worden zoals Robert-Houdin. Aan de naam van zijn grote voorbeeld voegde hij één letter toe en noemde zich voortaan Houdini.
Hij trouwde in 1894 met Wilhelmina Beatrice Rahner, intelligent, karaktervol en vastberaden. Nadien was Beatrice Houdini gedurende zijn hele carrière zijn assistente en vertrouwelinge. Eén van zijn broers, Theodore Hardeen, geboren Ferencz Deszõ Weisz op 4 maart 1876, wou hem volgen in de magie. Het leven van die drie jonge mensen zou volledig toegewijd worden aan de kunst van de illusie.
Het jaar 1899 zou een keerpunt worden in het leven van Houdini.De grote impresario Martin Beck adviseerde hem de gewone goochelarij op te geven en zich te concentreren op het ontsnappen. Dit lukte wonderwel en de Houdini's waren uit de geldzorgen. In 1900 reisde Houdini naar Europa en oogstte ook daar succes door zichzelf met alle mogelijke middelen te promoten. Terug in Amerika werd zijn reputatie van zowel gevangenisuitbreker als van handboeienkoning verzekerd, door op 7 januari 1907 uit de Washington D.C. gevangeniscel van Charles Guiteau, de moordenaar van president Garfield, te ontsnappen. Op 27 januari 1908 introduceerde hij de melkkanontsnapping in St. Louis. Later dat jaar trok hij opnieuw naar Europa, waar hij in Duitsland optrad als ster van 'Circus Busch'.


Houdini klaar voor een sprong van een brug.

Houdini als piloot.

Houdini klaar voor een sprong van een brug.
Houdini als piloot.

Van 30 maart tot 4 april 1908 trad hij op in 'Hammerstein's Theatre' in New York met de fameuze kettingontsnapping. Later in april maakte hij, de handen geboeid, één van zijn verbazende sprongen van Boston's Harvard Bridge.
In 1910 positioneerde Houdini zichzelf tot luchtvaartpionier door als eerste een vlucht over Australië te doorstaan. In 1913 introduceerde hij zijn gevierde 'Ondersteboven waterfoltercel' en ondernam spoedig ook 'Ondersteboven dwangbuis ontsnapping'.
In 1914 ontmoetten de Houdini's Theodore Roosevelt aan boord van de 'Hamburg-American Line', toen zij van Europa naar Amerika terugkeerden. Het was opnieuw een jaar van grote ontsnappingen. In 1918 presteerde Houdini het Jenny, de olifant, te doen verdwijnen in 'New York's Hippodrome'.
Beatrice en Harry Houdini vierden hun zilveren bruiloft in 1919. Het paar was steeds betrokken bij nieuwe avonturen: Houdini begon in stomme films op te treden. Eerst was er 'The Master Mystery', dan 'The Grim Gam'. In 1921 stichtte de magiër 'The Houdini Picture Corporation'. Zijn eerste film was 'The Man Beyond'. Later kreeg hij ook een ster op de 'Hollywood Walk of Fame'''' voor zijn filmcarrière.
In de jaren '20 voerde Houdini een uitgebreide campagne tegen het spiritisme en speciaal tegen frauduleuze mediums, wier methoden hij nabootste.
Restore grave site of Houdini.In 1926 lag hij 90 minuten onder water in een verzegelde kist om het wereldrecord te breken. Later dat jaar, op 22 oktober 1926, werd hem in de kleedkamer van het 'Princess Theater' in Montreal, gevraagd of hij bestand was tegen een slag in de maag van om het even welke man. Voor hem was dit routine, maar voor hij zich kon voorbereiden en zijn maagspieren kon opspannen, sloeg J. Gordon Whitehead driemaal hard toe. Op dat ogenblik wist hij niet dat zijn appendix gesprongen was en trad nog verscheidene malen op in de 'Garrick', maar werd al vlug ziek. Negen dagen later overleed hij in kamer 401 van Detroit's oud 'Grave Hospital' tengevolge van buikvliesontsteking. Hij stierf op 52-jarige leeftijd op 31 oktober... op Halloween en werd begraven op het Machpelah Cemetery, in Queens, New York.
De grafzerk van de familie Weiss, waar Houdini, geboren Ehrich Weiss, zijn ouders, grootmoeder en zes broers en zussen waren begraven, werd reeds meermaals geschonden.De laatste maal dat dit gebeurde was in 1993 wanneer twee stenen zitbanken zwaar waren toegetakeld en grafstenen waren verwijderd of beschadigd. De Society of American Magicians (SAM) verzamelde het nodige geld voor de restauratie. De beroemde goochelaar David Copperfield deed hierbij een schenking van 15.000 $.


Varia:

* Zijn 'landgenoot' Tony Curtis speelde Harry in de film.
* In de Verenigde Staten werd een postzegel aan hem gewijd.


Harry Houdini op de postzegel uitgegeven door de USA. Houdini in zijn kettingen.
Houdini in zijn Water Torture Cell.
Houdini in zijn Giant Milk Can. Houdini in één van zijn films, The Grim Game.
De postzegel van de V.S. met Houdini als onderwerp.
Harry als boeienkoning.
Zijn "Ondersteboven waterfoltercel"
De melkkanontsnapping.
'The Grim Game' waarin hij acteerde.

De graftombe van Harry Houdini.
De graftombe van Harry Houdini op het
Machpelah Cemetery, Queens, New York.