COPYRIGHT

Algemeen
Het gebruik van de website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.


Doel van de website
De website is louter informatief. Er is op geen enkel moment sprake van commerciële aard, en dit voor alle categorieën. Deze website werd ontwikkeld uit persoonlijke interesse en als passie van het individu. Nergens is er dan ook enige vorm van winstoogmerk met het online plaatsen van deze website. Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Bronnen
Alle werken (gaande van teksten, tot grafieken, foto's en ander bronmateriaal) blijven respectievelijk eigendom van de betrokken instanties en het individu. Wij hebben hierbij geen enige vorm op winstoogmerk of om het individu in discretie te brengen alsook niet het intellectuele eigendomsrecht van het gebruikte materiaal. Onze bronnen hebben een louter informatieve functie, en zijn de visie van de beheerder van deze website op het verkregen resultaat. Na grondige analyse op juistheid van deze bronnen, heeft hij zijn persoonlijke analyse hier online geplaatst. Bij eventuele onjuistheden kan u altijd contact opnemen met de webmaster om zo de nodige wijzigingen aan te brengen. Bij eventuele copyright problemen van foto's, teksten en/of andere bronnen, gelieve de beheerder van deze website zo snel mogelijk te contacteren, en wij zullen het nodige doen om eventuele problemen te verhelpen.

Gebruik van de website
De beheerder besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de webmaster niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de webmaster de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen
Via de website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. De beheerder van de website beschikt in dit geval over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De webmaster aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.